HMS & Brannvern

Vi støtter styret i arbeidet med sikkerhet, helse og miljø

Vår tjeneste innen HMS & Brannvern handler om å hjelpe styret i borettslag og sameier med å oppfylle sitt lovpålagte ansvar knyttet til helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS). Dette innebærer å følge forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter og boligselskaper, samt å iverksette tiltak for å hindre ulykker og uønskede hendelser på eiendommen.

Fokus på HMS og brannvern er avgjørende for å sikre en trygg og sunn eiendom. Ved å arbeide systematisk med brannsikkerhet, sikkerhet og beredskap, miljø og bærekraft, samt oppfylle lovpålagte krav og tilby opplæring, kan styret i borettslag og sameier overholde sitt ansvar for å hindre ulykker og uønskede hendelser på eiendommen. Dette bidrar til å skape et trygt og trivelig miljø for beboere og besøkende.

Brannvern og brannsikkerhet

Et sentralt element i HMS-arbeidet er brannvern og brannsikkerhet. Dette innebærer å sørge for at bygningene er utstyrt med nødvendige brannsikkerhetssystemer, som røykvarslere, brannslukningsapparater og nødbelysning. Det bør også utarbeides branninstruksjoner og rømningsplaner som er synlige og tilgjengelige for beboerne.

Brannvern omfatter også jevnlig kontroll og vedlikehold av brannsikkerhetsutstyr for å sikre at det fungerer optimalt. Gjennom vårt morselskap PHM Group, har vi tilgang på autorisert personell og eget verksted for å utføre lovpålagt kontroll og service på brannslukningsapparater og brannslanger, til en svært fordelaktig pris.

Sikkerhet og beredskap

Ved å samarbeide med oss, kan borettslag og sameier få tilgang til profesjonell ekspertise og støtte for å sikre et trygt og sikkert miljø på eiendommen. Dette bidrar til å forebygge ulykker, minimere skader og sikre en rask og effektiv respons i tilfelle en krisesituasjon skulle oppstå.

Vi kan bl.a hjelpe dere med følgende:

  • Risikovurdering: Vi hjelper dere med å identifisere og vurdere potensielle risikoer og trusler på eiendommen. Ved å gjennomføre inspeksjoner og vurderinger av bygninger, fellesområder og tekniske installasjoner, kan vi identifisere sårbarheter og forbedringsområder.
  • Sikkerhetstiltak: Basert på risikovurderingen, kan vi anbefale og implementere nødvendige sikkerhetstiltak. Dette kan inkludere installasjon og vedlikehold av sikkerhetsutstyr som låsesystemer, overvåkningskameraer og belysning, samt tiltak for å forhindre uautorisert tilgang til bygninger og områder.
  • Beredskapsplanlegging: Vi bistår med å utarbeide nødplaner og prosedyrer for håndtering av ulike krisesituasjoner, som brann, innbrudd, vannskader og naturkatastrofer. Dette kan inkludere å utforme rømningsplaner, plassere nødutstyr på strategiske steder og informere beboere om hvordan de skal opptre i en nødsituasjon.
  • Kontinuerlig oppfølging: Vi kan sørge for regelmessig oppfølging og evaluering av sikkerhetstiltakene og beredskapsplanene. Dette kan innebære å gjennomføre revisjoner, oppdatere risikovurderinger og justere tiltakene etter behov.

Miljø og bærekraft

Vårt arbeid med HMS og brannvern kan også inkludere arbeid innen miljø og bærekraft. Dette innebærer å redusere eiendommens miljøpåvirkning gjennom tiltak som energieffektivisering, avfallshåndtering og resirkulering, samt å fremme bærekraftige materialer og praksis i drift og vedlikehold. Et godt miljøarbeid bidrar til å redusere driftskostnader og kan forbedre eiendommens omdømme og verdi.

Lovpålagte krav og dokumentasjon

For å oppfylle de lovpålagte kravene innen HMS og brannvern, er det viktig å følge gjeldende lover, forskrifter og standarder. Dette inkluderer å utarbeide nødvendig dokumentasjon, som internkontrollsystem, risikovurderinger og handlingsplaner for å sikre at tiltakene er systematiske og kontinuerlige. Styret bør også sørge for regelmessig oppdatering av dokumentasjonen og gjennomføre revisjoner for å kontrollere at tiltakene er effektive og i samsvar med lovpålagte krav.

Som kunde av oss kan dere som borettslag eller sameie tilgang på en rekke løsninger som forenkler hverdagen. Som forvaltningskunde hos vårt morselskap PHM Group, får dere bl.a kostnadsfri tilgang på Lettstyrt – markedets mest brukervennlige styreverktøy. Lettstyrt inneholder HMS-modul som gjør arbeidet med HMS i deres boligselskap en hel del enklere.

Lettstyrt HMS gir styret full oversikt over alle aktiviteter, avvik og oppgaver. Ansvarlig for aktivitet blir varslet i forkant av frist så ingen ting blir glemt. Med Lettstyrt kan boligselskapet etterleve kravet for loggføring og dokumentasjon et boligselskap er pålagt i henhold til loven.

Vi står klare til å svare på dine spørsmål

Send oss en melding for å avtale en gratis og uforpliktende befaring

Interessert i våre tjenester?

Vi utfører alt av enkeltstående oppdrag i tillegg til kontraktsoppdrag. Fortell oss hva dere trenger så setter vi opp et tilbud.

Be om pris

Hva kan vi gjøre for dere?