Drift & Vedlikehold

Omfattende vedlikeholdstjenester for borettslag, sameier og bedrifter

Som kunde av oss får dere en omfattende og profesjonell vaktmestertjeneste som tar hånd om de løpende og periodiske vedlikeholdsoppgavene som trengs på deres eiendom. Vårt team av erfarne fagfolk tar hånd om alle aspekter ved drift og vedlikehold av eiendommens bygg, anlegg og tekniske installasjoner.

Godt vedlikehold av eiendom er viktig både for trivsel og for å ta vare på deres investeringer. Alle borettslag, sameier og bedrifter har forskjellige behov for drift og vedlikehold på eiendommen. Dette avhenger av størrelse, alder, ulike tekniske installasjoner og utforming av bygg og anlegg. Uansett hva deres behov er så er vi klare til å ta godt vare på deres eiendom.

Dere bestemmer selv hvilke oppgaver dere ønsker at vi skal utføre på deres eiendom. Når dere inngår en avtale med oss definerer vi sammen deres behov og ønsker. Vi har lang erfaring med hvilke oppgaver som burde utføres og til hvilken frekvens som er mest hensiktsmessig, og kan komme med gode råd og veiledning for akkurat deres eiendom. Sammen setter vi opp en grundig plan som dekker deres behov på en kostnadseffektiv måte, og som gir dere full oversikt over oppgavene vi skal utføre til enhver tid.

Generelt renhold og avfallshåndtering

Våre vaktmestere tar hånd om det generelle renholdet og avfallshåndteringen på deres eiendom. Dette innebærer søppelplukking, tømming av søppeldunker og avfallscontainere, renhold av søppelrom samt bortkjøring av ulike typer avfall. Vårt team jobber for å opprettholde et rent og ryddig miljø på eiendommen, og sørger for at avfallshåndteringen skjer på en effektiv og miljøvennlig måte.

Løpende og periodisk drift og vedlikehold av bygg og anlegg

Det er viktig med forebyggende vedlikehold for å unngå forfall. Våre proaktive vaktmestere utfører løpende og periodisk vedlikehold av deres bygg og tilhørende anlegg. Dette inkluderer vedlikehold av tak, fasader, vinduer og dører, samt kontroll og vedlikehold av vann- og avløpssystemer. Vi sørger for at bygningene er i god stand og ivaretar beboernes og ansattes sikkerhet og komfort. Vi rapporterer fortløpende til styret i borettslaget, slik at dere kan ta faglig baserte avgjørelser og planlegge for nødvendige utbedringer.

Fra tid til annen er det behov for mer omfattende vedlikeholdsarbeid, slik som maling, oppussing eller rehabilitering av mur- og bygningsmasse. Vi har lang erfaring med alt av utvendig og innvendig vedlikehold og håndverksarbeider, og kan bistå med alle slags oppdrag.

Vedlikehold av tekniske installasjoner

På større eiendommer som borettslag og næringseiendom er det ofte investert i ulike typer tekniske anlegg som må driftes og vedlikeholdes på riktig måte. Vi tar på oss ansvaret med å holde deres tekniske installasjoner i god stand til enhver tid. Dette kan typisk være varme- og ventilasjonsanlegg, heiser, belysning, brannvarsling og elektriske anlegg. Vårt team av fagfolk sørger for at alle installasjoner fungerer optimalt, og at eventuelle feil og mangler blir utbedret i tide. Dette bidrar til en effektiv og pålitelig drift av byggene og deres tekniske systemer.

Forebyggende vedlikehold og langtidsplanlegging

En viktig del av jobben vi utfører for våre kunder er sørge for at dere ligger i forkant av eventuelle problemer. Vi kan hjelpe dere både med forebyggende vedlikehold og å utarbeide langtidsplaner for eiendommen deres. Ved å planlegge og budsjettere for nødvendige oppgraderinger og vedlikeholdstiltak, kan dere sikre en bærekraftig og problemfri drift av eiendommene på lang sikt.

Vi står klare til å svare på dine spørsmål

Send oss en melding for å avtale en gratis og uforpliktende befaring

Interessert i våre tjenester?

Vi utfører alt av enkeltstående oppdrag i tillegg til kontraktsoppdrag. Fortell oss hva dere trenger så setter vi opp et tilbud.

Be om pris

Hva kan vi gjøre for dere?