Vintervedlikehold

Vi sikrer god fremkommelighet og trygge forhold i vintersesongen

Vintervedlikehold er en viktig del av å sørge for god fremkommelighet og et trygt utemiljø for borettslag, sameier og bedrifter i vintersesongen. Vi tilbyr alt dere trenger for å håndtere snø og is og sørger for god adkomst og trygg ferdsel på eiendommens utearealer.

Vi hjelper dere med alt av vintervedlikehold på eiendommen

Vinteren kan by på en rekke utfordringer som det er vanskelig å planlegge for. Boligselskaper og næringseiendom har ofte store utearealer, hvor det er viktig å raskt få fjernet snø og is for å sikre god og trygg fremkomst og for å unngå driftsstans. Med oss som deres partner innen vintervedlikehold kan dere være trygge på at vi er raskt på plass for å holde deres eiendom fri for snø og is. Vi holder høy beredskap hele vintersesongen og står klare til å rykke ut ved behov.

Ved å benytte våre omfattende tjenester innen vintervedlikehold, kan borettslag, sameier og bedrifter sikre at eiendommens utendørsområder er trygge og farbare gjennom vintermånedene. Vi tar hånd om alle aspekter av vintervedlikehold, fra snømåking og isskraping til strøing og salting. Med vår proaktive tilnærming og tilpasning til værforholdene, bidrar vi til å redusere risikoen for ulykker og skader på eiendommen og dens beboere, ansatte og besøkende.

Snømåking

Snømåking er en kritisk del av vintervedlikeholdet, og vi tilbyr både maskinell og manuell snømåking for å holde gangstier, parkeringsplasser og innkjørsler frie for snø. Vi benytter små og store maskiner, avhengig av eiendommens behov og tilgjengelighet. Vi utfører også håndmåking der det er nødvendig, for eksempel i trange områder eller rundt parkerte biler.

Ved ekstremt snøfall kan det bli store oppsamlinger av snø på eiendommen. Dersom det er begrenset med plass på eiendommen, eller om dere ønsker jevnlig fjerning av snøhauger og brøytekanter, kan vi også bsitå med rask og effektiv bortkjøring av snøen.

Isskraping

Isskraping er viktig for å fjerne isdannelse, spesielt på gangstier og trapper, noe som kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Våre erfarne medarbeidere utfører både manuell og maskinell isskraping ved behov og sørger for å fjerne islag effektivt og trygt.

Strøing og salting

I løpet av vinteren opplever vi en del temperatursvingninger, noe som fører til is på bakken. Strøing og salting av gangstier, parkeringsplasser og innkjørsler er avgjørende for å forhindre isdannelse og redusere risikoen for fall og ulykker. Derfor er det viktig å ha en god rutine på plass for strøing og salting på deres eiendom.

Vi tilbyr strøing med sand, grus eller salt, avhengig av kundens preferanser og lokale forskrifter. Våre medarbeidere sørger for å strø og salte i rett tid og mengde for å opprettholde sikkerheten og farbarheten på eiendommen.

Fjerning av snø og istapper fra tak

Snø og istapper på tak kan utgjøre en risiko for både mennesker og bygninger, og det er viktig å fjerne dem før de skaper skader eller ulykker. Man hører flere skrekkhistorier hvor fallende snø og istapper har forårsaket alvorlig personskade.

Det er gårdeiere som står med det fulle og hele ansvaret for at eiendommen driftes på en sikker måte, og kan bli erstatningspliktig dersom uhellet oppstår. Det er et stort ansvar å ha. Derfor kan det være en god helsemessig, sikkerhetsmessig og økonomisk investering å få bistand til å sikre eiendommen mot fallende snø og istapper.

Vi tilbyr fjerning av snø og istapper fra tak gjennom våre samarbeidspartnere. Arbeidet utføres på en sikker og effektiv måte, og våre erfarne leverandører benytter nødvendig utstyr og metoder for å unngå skader på bygningene. De fjerner snø og is fra tak i alle høyder og former. Bruker dere oss til generelle vaktmestertjenester kan vi også lettere bistå med overvåkning av eiendommen og raskt melde fra om potensielle farer. Vi sørger for å tilkalle nødvendig bistand og utstyr, og setter opp skilt for å varsle beboere om faren inntil den er avverget.

Tilpasning til værforholdene

Våre vintervedlikeholdstjenester tilpasses kontinuerlig etter værforholdene for å sikre et trygt og farbart utemiljø. Vi overvåker værmeldinger og lokale forhold nøye, slik at vi kan være proaktive og handle raskt når det er nødvendig. Ved å tilpasse tjenestene våre til værforholdene, kan vi sørge for at eiendommens uteområder alltid er sikre og tilgjengelige, uavhengig av værsituasjonen.

Vi står klare til å svare på dine spørsmål

Send oss en melding for å avtale en gratis og uforpliktende befaring

Interessert i våre tjenester?

Vi utfører alt av enkeltstående oppdrag i tillegg til kontraktsoppdrag. Fortell oss hva dere trenger så setter vi opp et tilbud.

Be om pris

Hva kan vi gjøre for dere?